Hvad ønsker du svar på?

Når Obama, Clinton, Bush eller andre præsidenter holder en tale, så er det sjældent, at de udtrykker sig med deres egne ord.  

De har ofte ansat en – i mange tilfælde flere – taleskriver, som ved lige præcis, hvordan de skal formulere politiske tiltag hensigtsmæssigt, skabe en stemning eller generelt gøre publikum positivt stemt.  


Det direkte demokrati anno 400 f.Kr.
 

I Danmark har vi i dag et repræsentativt demokrati som styreform. Det betyder, at vi vælger at stemme på de politikere, der har samme politiske overbevisninger som os selv.  

I Athen i det 4.- og 5. århundrede f.Kr. havde man en styreform, der kaldtes direkte demokrati. Det betød blandt andet, at man selv skulle forsvare sig i retten, hvis man blev beskyldt for at have overtrådt loven. De, der sad i retten og skulle beslutte var udvalgt ved lodtrækning, og det var kun mænd fra en høj social status, der var med i lodtrækningen.  

Når man stod for retten, holdt man en tale, som skulle overbevise ens medborgere om at skåne en. I dag hyrer vi en forsvarsadvokat til dette arbejde.  

Det betød, at talen blev et vigtigt redskab. Ja det blev faktisk et redskab, der i sidste ende kunne redde dit liv.  

Selvom det ikke var tilladt at have en med i retten til at tale sin sag, var det tilladt at hyre en, som skrev talen for en. Det originale begreb der blev brugt for en taleskriver, er en logograf. Blandt de mest kendte er Lysias og Isokrates
 

Er taleskrivning uetisk? 

I dag diskuteres det stadig blandt teoretikere, hvorvidt taleskrivning som erhverv er uetisk. Et af argumenterne for, at det som erhverv er uetisk lyder på, at taleren udgiver sig for at være noget, han ikke er. 

Talen bliver altså et bedrag, som overbeviser et uvidende publikum om, at de lytter til talers egne ord. Et modargument hertil lyder på, at talen kun kan være et bedrag, hvis man er af den overbevisning, at taler udelukkende er et privat, konsistent individ. Sådan er det nemlig slet ikke med virkeligheden, fortsætter modparten med at advokere.  

Den advokerer i stedet for, at alle individer indtager forskellige “roller” alt afhængigt af den situation, de befinder sig i. 

Et andet modargument lyder på, at præsidenter har langt vigtigere tiltag end at skrive en god og overbevisende tale. Det er derfor af ren nødvendighed, at man vælger at ansætte en taleskriver.  

Hvad mener du?