Hvad ønsker du svar på?

Alkoholisme er inden for genforskning en arvelig lidelse. Forskningen siger nemlig at man har 3-4 gange større chance for at udvikle alkoholisme, hvis én eller begge forældre er alkoholikere. Det er på grund af at 70 % af alle alkoholikere er født med en af de gengrupper, der udløser alkoholisme.

Alkoholisme skyldes ofte sammenhængen mellem den sociale arv og den genetiske arv. Den sociale arv har betydning for, hvordan vi bliver som voksne. Det betyder at børn af alkoholikere har større risiko for at blive alkoholikere selv, fordi det er det, de er vant til. Faktisk så er 40 % af alle, der er i alkoholbehandling, vokset op i et hjem med alkoholmisbrug. I forhold til den genetiske arv, så har videnskabelige undersøgelser vist at der findes bestemte spændinger i centralnervesystemet hos børn af alkoholikere, som kan lindres ved at indtage alkohol. Også selvom disse børn aldrig har drukket alkohol. Børn af alkoholikere har på den måde større risiko for at udvikle alkoholisme selv. De bør derfor være ekstra opmærksomme på deres egne alkoholvaner og deres forhold til alkohol.

Der kan dog også være andre grunde til alkoholisme end lige den genetiske eller sociale arv. Afhængighed af alkohol opstår nemlig i samspillet mellem genetik, biologi, psykologi og vores sociale miljø. Det kan på den måde også være de sociale fællesskaber og omgivelser, vi selv vælger senere i livet, der kan have en indflydelse på de alkoholvaner, vi udvikler.