Hvad ønsker du svar på?

Blå og rød blok, er begreber, man bruger inden for politik, når man overordnet skal inddele partierne og deres holdninger. Partierne er naturligvis en del mere nuanceret end blå/rød”, men det giver alligevel et fornuftigt overblik at tænke på partierne på denne måde. 

 

Blå blok

Blå blok består af de partier, der bygger på liberale og konservative holdninger. Partierne i blå blok udgøres af Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige. 

Blå blok er også det, man kalder højreorienteret. Et parti kan ligge langt til højre eller længere mod midten alt efter hvor “blå”, deres politik er. Blå bloks kerneværdier siges typisk at være begrænsning af statens indflydelse, prioritering af den enkeltes frihed og minimering af skatter og afgifter. I nogle tilfælde er de også forbundet med en stram udlændingepolitik.  

Det er naturligvis forskelligt fra parti til parti, hvor meget de lægger vægt på de forskellige værdier, og hvor “blå” deres holdninger er. 

 

Rød blok  

I rød blok i dansk politik er der tradition for at finde partierne: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Hvis man er rød, så er man også venstreorienteret. Men ligesom med blå blok, er det forskellige hvor tæt på midten, de røde partier placerer sig. Det kan også være at et parti på et tidspunkt skifter helt blok eller placering. Intet er helt fast i politik, men der er alligevel nogle tydelige tendenser. 

Hvis man er venstreorienteret, er man ofte socialist, socialdemokrat eller kommunist. Du kan også være radikal eller revolutionær. Alle disse ligger i modsætning til de blå “typer”, som ofte er mere konservative eller liberale. 

Rød bloks kerneværdier er lighed både økonomisk og i andre tilfælde. Det handler om at de, der har meget, har nok til at give væk til de, der har mindre. Kort sagt. 

Hvis der fx skulle diskuteres, hvor høj kontanthjælpen skulle være i Danmark, ville det være typisk, at rød insisterede på at den blev sat højere, end hvad blå blok ville sætte den.  

I dag diskuteres det mere og mere, hvorvidt det stadig er relevant at definere politik i rød og blå blok.