Hvad ønsker du svar på?

Du bør fyre med brænde, fordi det er bedre for miljøet kontra mange andre former for opvarmning med fossile brændstoffer.

Af samme årsag er flere og flere begyndt at købe brænde til privatforbrug, fordi de er skiftet til at opvarme deres hus delvist med en brændeovn eller med et træ- eller pillefyr.

Afbrænding af træ er næsten helt CO2-neutralt, eftersom træ er et utroligt miljøvenligt råstof.

Når du fyrer med træ, anvender du et produkt, som ikke efterlader grimme spor fra CO2. Det skyldes, at træet optager lige så meget CO2 i sin levetid, som det frigiver ved afbrænding. Der er derfor tale om en miljøvenlig proces.

Faktisk er fyring af træ med til at reducere CO2-udslip drastisk, om end  energiproduktionen i Danmark desværre stadig hovedsageligt er baseret på fossile kilder.

Træ er desuden en bæredygtig energiform, da vi planter store skovarealer med træer på tværs af hele verden. Særligt i Europa findes der store skovområder, som er forbeholdt nydyrkelse.

Husk desuden at træ ikke udelukkende fælles for at blive brugt til brænde. Træet bliver også til møbler, konstruktionstræ, papir etc. Selv grene, kviste og lignende anvendes til en biomasse.