Hvad ønsker du svar på?

Biobrændsel er en fælles betegnelse for biologisk nedbrydelige produkter, der anvendes til fyring. Det kan f.eks. være træ, halm, biogas og affaldsprodukter.

Til private hjem vil det mest almindelige biobrændsel typisk være set i form af f.eks. træpiller eller flis, men landejendomme anvender også gerne halmfyr eller fyrer med korn, kerner o.l.

Mange danske husstande anvender el eller fjernvarme, mens der også stadig findes flere eksempler på husstande, der bruger fossile brændstoffer, som når man f.eks. anvender et oliefyr.

Biobrændsel vinder dog fortsat frem, da der er tale om en miljøvenlig form for opvarmning, som tilmed typisk er billigere for forbrugeren sammenlignet med netop fjernvarme eller fossil optænding.

Overordnet anvender man to former for biobrændsel opvarmning.

  • Man anvender kedler til opvarmning af hus samt brugsvand
  • Man anvender brændeovn eller pillefyr til opvarmning af de enkelte rum, gerne som supplement til en anden opvarmningsform.

De fleste tilgængelige biobrændselsløsninger er målrettet det private marked, men det er også muligt at finde løsninger til større omfang.

Ønsker du at læse mere om biobrændsel til erhverv eller større bebyggelse kan du f.eks. besøge en specialist som Lekea.dk.